Direct naar de inhoud

Vormgeven aan de duurzaamheidsagenda

Vandaag vraagt de wereld om verandering en om oplossingen met betrekking tot duurzaamheidsvraagstukken. De klimaatverandering, de kwaliteit van leven, het opraken van grondstoffen, vervuiling, politieke meningsverschillen zijn enkele voorbeelden. Al deze kwesties omvatten niet alleen een milieugedeelte, maar ook een sociaal en economisch gedeelte. Dit betekent dat we een wereld dienen te ontwikkelen waarin de ecologische, sociale en economische aspecten samengaan.

Un goals

De Verenigde Naties lanceerden in 2015 de Sustainable Development Goals. (SDG). CPS werkt volgens, en verwerkt deze SDG’s in de nieuwe strategie voor de toekomst. Door onze waarden te combineren met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, hebben we 9 doelstellingen geselecteerd die goed bij elkaar passen. Deze doelstellingen zijn ook relevant voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening om daar de meeste impact op te maken.

Sustainability 1

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
SDG 4 Kwaliteitsonderwijs
SDG 7 Betaalbare en schone energie
SDG 8 Waardig werk en economische groei
SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 10 Vermindering van de ongelijkheid
SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13 Klimaatactie
SDG 17 Partnerschap voor de doelstellingen

Ons doel

Als case packer fabrikant, staan we aan het begin van de levenscyclus van de automatisering, met de kennis die ons ter beschikking staat, heeft CPS nu een unieke kans om de duurzaamheidsagenda te beïnvloeden en vorm te geven. Maar wij kunnen het uiteraard niet alleen. We moedigen onze mensen aan om op persoonlijk niveau betrokken te raken bij duurzaamheid via hun professionele en persoonlijke netwerken; terwijl we op organisatorisch vlak met een enorm diverse groep gelijkgestemde mensen werken – van de Verenigde Naties tot overheden, NGO's, de academische wereld en andere particuliere bedrijven.

Belangrijke beoordelingen en benchmarks

Om een leider op het gebied van duurzaamheid te zijn, moeten we de groeiende complexiteit van de wereld begrijpen en omarmen. Het allerbelangrijkste is dat we langetermijndenkers moeten zijn die mensen en het milieu als integrale onderdelen van CPS zien. Geleid door sterke waarden, om gedurfde stappen te ondernemen die prioriteit geven aan de impact van de organisatie. CPS gaat de organisatie voorbereiden op de toekomst en gaat daarbij als volgt te werk.

  • - Sterke focus op circulariteit om maximale waarde uit materialen en producten te halen. Transformeer ‘nemen, maken en weggooien’ naar ‘Heroverwegen, hergebruiken, verminderen, recyclen’.
  • - Vermindering van de uitstoot en verhoging van de energie-efficiëntie. Scope 1 Directe bronnen; Scope2 Indirecte bronnen; Scope 3 upstream/downstream-bron.
  • - Bouwen aan een innovatief ecosysteem volgens de richtlijnen van ISO20400
  • - Behalen van Ecovadis Brons
  • - Medewerkers voldoende ruimte geven om hun talenten te benutten. Laat ze nieuwsgierig zijn
  • - Verder bouwen aan een logistieke keten die al deze principes in de praktijk brengt.

Om deze doelen te borgen werken we samen met:

Sutainability 3