Direct to content

According to Dutch law (amongst others) someone who puts links on his website or took over content from other resources can be held responsible for the content of the linked pages and or the text taken from other resources, unless this responsibility is strictly excluded.

We assume no responsibility whatsoever for any content: images, graphics or otherwise, of any links within this site pointing to external pages, websites, documents or images and, therefore , inclusion on this site does not in any way indicate our approval or reflect our opinion.

As we live in The Netherlands and our site is maintained from Netherlands we here take over the Dutch text on this subject in which we strictly reject this responsibility and in which we ask users of our pages to notify us immediately if they find illegal things in our links or texts so we can immediately remove these links or change these texts.

The Dutch texts shown on the right - in which also some things are mentioned about copyrights and protection of (personal) data - is strictly applied to in our site.


Ondanks de constante zorg en aandacht die Case Packing Systems B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.casepacker.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Case Packing Systems B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Case Packing Systems B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op www.casepacker.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Case Packing Systems B.V. sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.casepacker.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.casepacker.com te kunnen raadplegen.